Vårt ansvar

Vårt ansvar

Socialt ansvar

I Huasheng har företaget och individerna en skyldighet att agera för vår miljös och samhällets bästa intresse.För oss är det mycket viktigt att söka affärer som inte bara är lönsamma utan också bidrar till samhällets och miljöns välfärd.

Sedan företaget grundades 2004 har Huashengs ansvar för människor, samhälle och miljö spelat en mycket viktig roll, vilket alltid har varit en stor oro för grundaren av vårt företag.

 

Vårt ansvar gentemot medarbetarna

Trygga jobb/Livslångt lärande/Familj och karriär/Frisk och vältränad ända fram till pensionen.På Huasheng sätter vi ett särskilt värde på människor.Våra anställda är det som gör oss till ett starkt företag, vi behandlar varandra respektfullt, uppskattande och tålamod.Vårt tydliga kundfokus och tillväxten av vårt företag möjliggörs endast på grundval.

 

Vårt ansvar gentemot miljön

Återvunna tyger / Miljöförpackningsmaterial / Effektiv transport

För att bidra till miljön och skydda de naturliga levnadsvillkoren arbetar vi tillsammans med våra kunder för att använda jordvänliga fibrer, som högkvalitativ återvunnen polyester som är gjord av plastflaskor och post-consumer material.

Låt oss älska naturen.Låt oss göra textil miljövänlig.