Vårt ansvar

Vårt ansvar

Socialt ansvar

I Huasheng har företaget och individerna en skyldighet att agera i det bästa av vår miljö och vårt samhälle som helhet. För oss är det mycket viktigt att söka affärer som inte bara är lönsamma utan också bidrar till välfärd i samhället och miljön.

Sedan företaget grundades 2004 har ansvaret för människor, samhälle och miljö för Huasheng spelat en viktig roll, vilket alltid har varit ett stort bekymmer för grundaren av vårt företag.

 

Vårt ansvar gentemot anställda

Säkra jobb / Livslångt lärande / Familj och karriär / Friska och passar ända fram till pension. På Huasheng lägger vi ett speciellt värde på människor. Våra medarbetare är det som gör oss till ett starkt företag, vi behandlar varandra med respekt, uppskattande och tålamod. Vår tydliga kundfokus och vårt företags tillväxt möjliggörs bara på grundval.

 

Vårt ansvar gentemot miljön

Återvunna tyger / Miljöförpackningsmaterial / Effektiv transport

För att bidra till miljön och skydda de naturliga levnadsförhållandena arbetar vi med våra kunder för att använda jordvänliga fibrer, som återvunnen polyester av hög kvalitet som är tillverkad av plastflaskor och material efter konsumtionen.

Låt oss älska naturen. Låt oss göra textil miljövänlig.