Våra vägledande principer

Våra vägledande principer

Våra värderingar, uppförande och beteende

Huasheng utnyttjar våra unika tillgångar och har åtagit sig att tillhandahålla överlägsna produkter och tjänster som förbättrar och optimerar våra kunders prestanda.

 

Vårt åtagande gentemot kunder

Huasheng är engagerad i excellens i allt vi försöker göra. Vi strävar efter att göra affärer på ett konsekvent och öppet sätt med alla våra kunder. Kunder litar mycket på oss, särskilt när det gäller hantering av känslig och konfidentiell information. Vårt rykte om integritet och rättvis handel är mycket viktigt för att vinna och behålla detta förtroende.

 

Vår verksamhet börjar med fantastiska människor

I Huasheng är vi kräsen med vem vi anställer och vi anställer människor med hjärta. Vi fokuserar på att hjälpa varandra att leva ett bättre liv. Vi bryr oss om varandra, så att ta hand om kunderna kommer naturligt.

 

Etisk kod

Huashengs etiska regler och Huasheng-policyer gäller för alla Huashengs styrelseledamöter, tjänstemän och anställda i företaget. De är utformade för att hjälpa varje anställd att hantera affärssituationer professionellt och rättvist.

 

Bolagsstyrning

Huasheng har åtagit sig att följa sunda principer för bolagsstyrning och har antagit rutiner för bolagsstyrning.