Våra vägledande principer

Våra vägledande principer

Våra värderingar, vårt uppförande och vårt beteende

Genom att dra nytta av våra unika tillgångar är Huasheng fast besluten att tillhandahålla överlägsna produkter och tjänster som förbättrar och optimerar våra kunders prestanda.

 

Vårt engagemang för kunderna

Huasheng är engagerad i excellens i allt vi försöker göra.Vi strävar efter att göra affärer på ett konsekvent och transparent sätt med alla våra kunder.Kunder har ett stort förtroende för oss, särskilt när det gäller hantering av känslig och konfidentiell information.Vårt rykte för integritet och rättvis hantering är avgörande för att vinna och behålla detta förtroende.

 

Vår verksamhet börjar med fantastiska människor

I Huasheng är vi kräsna med vem vi anställer och vi anställer människor med hjärta.Vi är fokuserade på att hjälpa varandra att leva ett bättre liv.Vi bryr oss om varandra, så att ta hand om kunderna kommer naturligt.

 

Etisk kod

Huashengs etiska kod och Huashengs policyer gäller alla Huashengs direktörer, tjänstemän och anställda i företaget.De är utformade för att hjälpa varje anställd hantera affärssituationer professionellt och rättvist.

 

Bolagsstyrning

Huasheng har åtagit sig att följa sunda principer för företagsstyrning och har antagit praxis för företagsstyrning.